• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska Talonrakennus Oy frikänns i mål som involverar tidigare fastighetschef på HOK-Elanto

Skanska Talonrakennus Oy frikänns i mål som involverar tidigare fastighetschef på HOK-Elanto

Report this content

Helsingfors tingsrätt i Finland har avvisat åtalet mot Skanska Talonrakennus Oy liksom kravet på företagsbot. Målet involverade en tidigare fastighetschef på det finska företaget HOK-Elanto och avsåg betalningar för sponsring av idrott som Skanska Talonrakennus Oy gjort före 2013. Domen kan överklagas.

Därtill friades alla anställda hos Skanska Oy, inklusive vd Tuomas Särkilahti från anklagelser.

Skanska arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dess uppförandekod följs och har ett gediget regelefterlevnadsprogram på plats inklusive en anti-korruptionspolicy, ett strukturerat sätt att utvärdera och följa upp korruptionsrisker samt utbildning av alla anställda. Skanska tar denna fråga mycket allvarligt och har från början samarbetat med polisen.

För ytterligare information kontakta:

Kirsi Palviainen, chefsjurist, Skanska Oy, tel +358 50 548 1678

Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar