Skanska tar plats på prestigefull global hållbarhetsrankning

Report this content

Skanska tar plats på tidningens Fortunes årliga globala rankning för hållbarhet, ”Change the World”. Listan är en sammanställning över företag som ligger i framkant vad gäller att arbeta med hållbarhetsfrågan utifrån olika perspektiv. Skanska som är det enda bygg- och projektutvecklingsföretaget på listan placerar sig på plats 20 i sällskap med företag som Apple, Patagonia, Philips och Bank of America.

Företagen är utvalda baserat på mätbara hållbarhetsresultat; hur hållbarhetsarbetet skapar aktieägarvärde; innovationshöjden på arbetet; och hur integrerat hållbarhet är i företagets övergripande strategi.

– Att bygga för ett bättre samhälle är grundläggande för vilka vi är på Skanska, och detta ser jag som ett erkännande av att också andra värderar det bidrag vi gör, säger Skanska VD Anders Danielsson.

– Jag är stolt över alla våra människor som gör det möjligt för Skanska att leverera i linje med vårt syfte varje dag, vilket gör att vi bättre kan stödja våra kunder, våra samhällen och våra aktieägare, säger han.

– Att kvala in på Fortunes lista ”Change the World” är en prestation. Det sker tack vare ett stort engagemang för hållbarhet bland Skanskas medarbetare som i vår verksamhet tar fram hållbara lösningar i våra byggprojekt. Det som räknas i slutändan är vad vi åstadkommer och den inverkan vi har på de samhällen vi arbetar i, säger Skanskas globala hållbarhetschef Lena Hök.

Fortune sammanställer listan i samarbete med Shared Value Initiative, en global plattform för organisationer som söker affärslösningar för hållbarhetsutmaningar.

Hela listan med Fortunes rankning "Change the World" för 2019: https://fortune.com/change-the-world/2019/

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Presschef, Skanska AB, tel 010 449 31 34

Lena Hök, Global Hållbarhetschef Skanska AB, tel 010 449 21 90

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.