• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanska tecknar kontrakt för arbeten vid vattenreningsverk i New York, USA, för USD 248M, cirka 2,3 miljarder kronor

Skanska tecknar kontrakt för arbeten vid vattenreningsverk i New York, USA, för USD 248M, cirka 2,3 miljarder kronor

Report this content

Skanska har, i ett joint venture med R.J. Industries, Inc, tecknat avtal med NYC Department of Environmental Protection om att utföra arbeten vid Hunts Point Wastewater Resource Recovery Facility i Bronx, New York, USA. Kontraktet är totalt värt USD 309M. Skanskas andel av kontraktet motsvarar USD 248M, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det första kvartalet 2022.

Kontraktet omfattar installationer av platsgjuten betong, prefabricerade vakthus och gångbroar, el, värme, ventilation samt VVS, instrument och reglage, röjning och schaktning och avslutande landskapsplanering.

Byggnationen börjas under våren 2022 och beräknas vara slutförd i mars 2026.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99                                                                                                               

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

Prenumerera