Skanska tecknar kontrakt för att bygga en kontors- och affärsfastighet i Oslo, värt cirka 600 miljoner kronor

Skanska har tecknat kontrakt med Norwegian Property ASA om att bygga en kontors- och affärsfastighet i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 524 M, cirka 600 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2013. Arbetet startar i juni 2013 och avslutas under det första kvartalet 2015.

Byggnaden är på totalt 30 000 kvm och kommer att rymma affärsverksamhet på första våningen och kontorsyta på resten av husets sju våningar. Byggnaden kommer att ha en grön profil med BREEAM-klassificering ”Very Good”, och kommer att sikta mot energiklass A och passivhus-standard.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2012 intäkter på 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Elin Otter, tf presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 61

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar