Skanska uppgraderar järnvägsspår i Brno, Tjeckien, för cirka CZK 1,5 miljarder, cirka 610 miljoner kronor

Skanska har, tillsammans med Electrification of Railways in Prague, tecknat avtal med Tjeckiens järnvägsdirektorat om att uppgradera en järnvägssträcka på 8,5 kilometer i Brno, Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet är värd CZK 1,5 miljarder, cirka 610 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.

Skanska ansvarar för en fullständig uppgradering av infrastrukturen, justeringar inför elektrifieringsarbetet, som har som syfte att göra sträckan mer miljövänlig, samt för att fördubbla kapaciteten på en del av spåret. Skanska kommer dessutom att bygga två nya hållplatser, flera nya passager för fotgängare, fyra nya korsningar, flera broar och kulvertar samt bygga om en stålbro för fotgängare. Den del av projektet som gäller elektrifieringssystemet genomförs av Electrification of Railways in Prague.

Byggnationen påbörjas i juli 2020 och förväntas vara slutförd i augusti 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera