Skanska utvecklar ny byggnad för Polisen i Malmö - investerar 300 miljoner kronor

Skanska och Polismyndigheten i Skåne har efter regeringens medgivande tecknat ett 25-årigt hyreskontrakt för ett nytt polishus i Toftanäs i nordöstra Malmö. Skanskas investering uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Det nya polishuset kommer att innehålla Polisens operativa enheter och omfatta totalt 16.000 kvm varav 9.000 kvm kommer att utgöra kontorsyta och ca 7.000 kvm lokaler för bl a verkstad, garage och motion.

Genom en om- och tillbyggnad av det befintliga polishuset i kvarteret Gasklockan i centrala Malmö samlas polismyndigheten, åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten, domstolsverket och kriminalvårdsverket på samma plats, vilket skapar ytterligare lokalbehov för polisen. Det nya polishuset i Toftanäs kommer bl a att inrymma länskommunikationscentralen, piketenheten, utrustningsenheten och fordonsservice.

– Projektet är en förutsättning för ett omtag på våra lokalbehov i Malmö och vi är mycket glada över att kunna lokalisera en viktig del av vår verksamhet till ett nytt hus på Toftanäs i Malmö. De nya lokalerna blir helt anpassade efter våra behov och har samtidigt ett utmärkt strategiskt läge, säger Peter Tallinger, ekonomidirektör Polismyndigheten i Skåne.

Projektet påbörjas under det tredje kvartalet 2008 och beräknas vara färdigställt för inflyttning under det andra kvartalet 2010. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

– Vi känner oss stolta över att återigen ha fått Polismyndighetens förtroende att utveckla en ny anläggning som kommer att bli skräddarsydd för deras verksamhet, säger Richard Hultin, VD Skanska Öresund.

Skanska har tidigare utvecklat projekt till Polisen i bl.a. Växjö och Uppsala.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i Sverige och Finland.


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Richard Hultin, VD Skanska Öresund, tel 040-14 44 34
Lars Förstell, informationsdirektör Polismyndigheten i Skåne, tel: 040-20 10 96
Jan Cornskiöld, projektledare Polismyndigheten i Skåne, tel: 040-20 16 71

Om oss

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar