Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Report this content

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.group.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Distribution av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 22 mars.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från:

Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm

Telefon 010-448 89 00, e-post: investor.relations@skanska.se

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Denna information är sådan information som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2021 kl. 14:00.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.