• news.cision.com/
  • Skanska/
  • Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva egna aktier av serie B i Skanska

Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva egna aktier av serie B i Skanska

Report this content

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 30 mars 2021 beslutat att utnyttja det av årsstämman den 30 mars 2021 beslutade bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5).

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022, av högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagare i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.

Den 30 mars 2021 hade Skanska 7 559 916 aktier av serie B i eget förvar.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel: 010 448 13 63

Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs, Skanska AB, tel: 010 449 19 57

Caroline Fellenius-Omnell, Executive Vice President, Chefsjurist, Skanska AB, tel: 010 449 29 23

Direktlinje för media, tel: 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar