Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2018

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2018 har nu utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. 

Valberedningen har följande sammansättning:

• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande

• Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB

• Bo Selling, Alecta

• Lars-Åke Bokenberger, AMF

• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@skanska.se senast den 31 december 2017.

Årsstämman kommer att äga rum fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar