Musiken lyfts på europeisk digital dagordning

En knapp vecka efter att EU-kommissionen lagt sitt förslag till nytt direktiv om upphovsrättssällskapen påbörjades dialogen mellan kommissionen och dem direktivet ytterst påverkar – de enskilda upphovsmännen. EU-kommissionär Neelie Kroes, med ansvar för EU:s digitala dagordning, bjöd på tisdagen in ECSA:s och SKAP:s ordförande Alfons Karabuda till arbetsmöte i Bryssel.

– Jag välkomnar att kommissionen på detta sätt tydligt markerar upphovsmännens centrala roll i arbetet att skapa bästa möjliga förutsättningar att främja ett framtida musikaliskt skapande i samklang med den teknik som idag står till vårt och publikens förfogande. Vi vill alla se en framtid med fortsatt goda förutsättningar att skapa, sprida och höra ny musik, säger Alfons Karabuda.

Nya regelverk stärker upphovsmännen
Det föreslagna direktivet följer på EU-kommissionens tidigare rekommendationer från 2005. På flera håll i Europa, bland annat i Sverige, har upphovsrättssällskapen valt att gå längre än dessa rekommendationer i arbetet att förenkla och samordna rättighetshanteringen. Nu vidtar arbetet att matcha upphovsrättssällskapens redan pågående utvecklingsarbete med de kommande regelverken.

– Från vårt perspektiv är det förstås bra att såväl upphovsrättssällskapens utvecklingsarbete som de nya regelverken syftar till att stärka de enskilda upphovsmännen. Det är tillfredställande att se att den kollektiva förvaltningen av våra rättigheter går att förbättra inom rådande strukturer och med en bibehållen men för de enskilda upphovsmännen stärkt upphovsrätt.

Nyckeln till framtidens licensiering
Neelie Kroes uttryckte också stort intresse för utvecklingen av Global Repertoire Database, GRD, där både SKAP och ECSA deltar.

– GRD kommer att göra licensieringen enklare för aktörer som vill använda musik i sina tjänster, inte minst för multiterritoriellt användande. GRD är ett bra exempel på hur alla delar av musikindustrin, inte minst musikskaparna själva, drivit på utvecklingen för att underlätta för nya former av tjänster, avslutar Alfons Karabuda.

Alfons Karabuda är ordförande i SKAP – Svenska Kompositörer Av Populärmusik och i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance.

Taggar:

Om oss

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare – är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. SKAP har drygt 1 400 medlemmar, och bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt. SKAP erbjuder en bred medlemsverksamhet och är musikskaparnas representant i Stims styrelse. SKAP innehar 2016-2019 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 40 länder. ShareFacebook Twitter LinkedIn