SKAP tillbakavisar mutanklagelse

Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) ordförande Alfons Karabuda tillbakavisar det åtal som åklagare Alf Johansson presenterat för Stockholms tingsrätt på tisdagen.

Vi är övertygade om att vi kommer att frikännas. Om åklagaren hade förstått vad vårfesterna innebär hade han aldrig väckt åtal. Det varken finns något otillbörligt eller ”mysko” med dessa tillställningar, att skapa mötesplatser är en central del av vår verksamhet, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

I över 60 års tid har föreningen SKAP agerat värd för ett årligt arrangemang för medlemmar, opinionsbildare och representanter för musik- och kulturliv. Arrangemanget är en lång medlemstradition som med åren växt till en mötesplats för hela den svenska musikbranschen och kultursverige. Fokus har alltid legat på att manifestera musikskaparna och kommunicera föreningens kärnvärden.

- Syftet är inte, och har aldrig varit, att skapa fördelar för oss som organisation genom vårt årliga arrangemang, vi är dessutom helt finansierade av medel från Stim, upphovsrättsmedel och medlemsavgifter. Arrangemanget ligger i linje med vårt uppdrag och har varit ett av många tillfällen att agera skyltfönster för de otroliga musikskapare som Sverige fostrat, och som SKAP företräder, fortsätter Karabuda.

De arrangemang som anordnats mellan åren 2012 - 2014 blir nu föremål för en juridisk granskning. I åtalet hävdas att SKAP och Alfons Karabuda, i egenskap av föreningens ordförande, gjort sig skyldiga till givande av muta. Beslutet mottas med förvåning av Alfons Karabudas och föreningens ombud advokaten Conny Cedermark.

- SKAP:s vårfest är en institution på den svenska kulturscenen och utövar ingen otillbörlig påverkan på någon. Grundförutsättningar för mutbrottsansvar saknas. Jag beklagar att åklagaren tvingar Alfons Karabuda till process och förväntar mig en frikännande dom.

Om åtalet som sådant kom som en överraskning, har SKAP i drygt ett års tid vetat att en granskning pågått. Alfons Karabuda har själv berättat om granskningen på sin blogg,  i mediai bandad intervju och även löpande informerat medlemmarna om den juridiska processen.

- Jag har mycket svårt att se grunderna för åtalet och är därför helt övertygad om att vi kommer frias helt. På sikt hoppas jag att det här är en genomlysning som kan gynna hela kultur- och föreningssverige. Regelverket kring nätverksträffar är alldeles för otydliga och osäkerheten riskerar att begränsa intresseorganisationers möjligheter att bedriva verksamhet.

För mer information kontakta: 
Gilda Romero
Kommunikationschef SKAP
Tel: 073-764 43 83
Mejl: gilda.romero@skap.se

Taggar:

Om oss

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare – är intresseorganisationen för Sveriges musikskapare. SKAP har drygt 1 400 medlemmar, och bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt. SKAP erbjuder en bred medlemsverksamhet och är musikskaparnas representant i Stims styrelse. SKAP innehar 2016-2019 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 40 länder. ShareFacebook Twitter LinkedIn

Prenumerera

Media

Media