2017-års Axel Sjöbergstipendiater utsedda

Årets stipendiater är konstnärerna Felipe Hapetzeder och Matilda Ruta. Stipendierna består av en fem veckors lång vistelse på Långviksskär i yttersta skärgården i konstnären och skärgårdsskildraren Axel Sjöbergs gamla bostad.


 

Felice Hapetzeder är en konstnär med bred repertoar. Han är utbildad vid både Konstfack och Konsthögskolan och arbetar med både videokonst, fotografi och installationer.

Juryns motivering: ”2017 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Felice Hapetzeder. Han rör sig ledigt mellan olika uttryck, såsom video, foto och installationskonst och han har genom åren visat stort engagemang för konsten även genom sina pedagogiska insatser. Felice Hapetzeders videoverk rör sig elegant mellan det dokumentära och det gestaltande. Han undersöker gärna nya motivkretsar och det är med glädje vi vill ge honom möjligheten att utforska ytterskärgården.”

Matilda Ruta har efter sin masterexamen på Konstfack arbetat med olika typer av bildberättande, bland annat bilderböcker, serier, väggmålningar och olika gestaltningsuppdrag.

Juryns motivering: ”2017 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Matilda Ruta. Hon är inte enbart en stilsäker konstnär utan också en skicklig författare som med begåvade visuella lösningar skapar särpräglade bildberättelser. Miljöer har ofta stor betydelse i Matilda Rutas bildvärld och det är därför med glädje vi vill ge henne möjligheten att tillbringa en sommar på Långviksskär, och därmed inspireras av Stockholms skärgård."

Juryn som utser stipendiaterna leds av ordförande Jeppe Wikström, fotograf och förläggare. Övriga medlemmar i juryn är; Maria Schottenius litteraturvetare och journalist, skribent för Dagens Nyheters kulturredaktion. Jan Gradvall frilansjournalist med inriktning på modern kultur, samt Lena Josefsson, ordförande i Moderna Museets vänner.

Läs mer om Axel Sjöbergstipendiet

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Kommunikationschef Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-123 124 30
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media