De ungas röster ska höras i skärgården

Idag presenterades Young Voices på Ljusterö skola på Norra Ljusterö. I ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Ålands och Stockholms skärgård ska ungdomar i åldern 12-18 år berätta om sina liv och om vad som skulle kunna bli bättre i skärgården.

Nu satsar Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län ihop med SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation på Åland, på att lyssna på ungdomarnas åsikter och förslag. I Sverige omfattas projektet Young Voices (Young People´s Voices in the Archipelago) av kommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, Österåker och Värmdö. – Vi har inte träffat några yngre skärgårdsbor på det här sättet tidigare. Skärgården ska bli bättre på att tillvarata barn och ungdomars intressen, så att de vill bo kvar och utveckla skärgården även som vuxna, säger Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg.

Projektet är finansierat av EU-medel och ska ge skärgårdsungdomar i Stockholms och Ålands skärgårdar möjligheter att
påverka sina liv och nå ut till politiker och andra beslutsfattare. – Vi vill skapa möten där unga tas på allvar och tillåts utveckla lust och förmåga att påverka och engagera sig i sin närmiljö. I förlängningen hoppas vi att efter projektets slut kan anställa en eller flera gemensamma ungdomsledare till skärgårdskommunerna, säger Sara Strandberg, ordförande för SKUNK Åland.

Österåkers kommun är delfinansiär i projektet. De kommer att arbeta med projektets resultat. Ungdomar har ofta lösningar på problem som vuxna ofta inte ens har reflekterat över. – Det här är en unik chans att ta tillvara på och stötta de ungas åsikter och drömmar om en skärgård för alla. Genom att ha träffat många unga skärgårdsbor ser jag redan vilka utvecklingsområden som finns. Jag ser fram mot att tillsammans med ungdomarna hitta förslag och idéer som vi presenterar längs vägen och i slutrapporten, säger Sandra Löfgren, projektledare i Sverige.

Young People’s voices of the Archipelago
Projektet fokuserar på ungdomar mellan 12-18 år som är fastboende i Stockholm och Ålands skärgård. Friluftsfrämjandet är delaktig i projektet och bistår med aktivitetsledare.

Mer information
Projektledare Sandra Löfgren: sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se, tel 070- 377 23 07
Vd Lena Nyberg, lena.nyberg@skargardsstiftelsen.se, tel 070-520 03 02

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 0708-30 69 68
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar