Green Islands avslutade med inspiration

– Slutseminarium med kunniga och engagerade föreläsare

Skärgårdsstiftelsens projekt Green Islands har under tre år samlat information om hur skärgårdsaktörer och ö-bor kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls- och avloppsfrågor.  För att få till grönare öar handlar det mycket om att ändra folks attityder. Det har projektet jobbat med genom att inspirera och informera ute i skärgården.

Under gårdagens slutseminarium samlades föreläsare, projektmedarbetare och åhörare för att under en dag få inspiration och information om det som utgör projektets kärnpunkt. Nämligen hur vi alla måste börja tänka mer i kretslopp.  – Vi lever över våra tillgångar. Konsekvenserna av detta får våra barnbarn och kommande generationer att leva med, sa meterologen Per Holmgren som pratade om klimatfrågan i stort som smått. – Det gäller att vi börjar tänka i kretslopp i alla de frågor som Green Islands arbetat med. Vi behöver skapa kretsloppsöar både globalt och lokalt.

För Skärgårdsstiftelsen har projektet varit mycket värdefullt och stiftelsens ordförande Gustav Hemming poängterade att fokus ytterst handlar om Östersjöns överlevnad. Något som även projektledare Cecilia Wibjörn intygar. – Avlopps- och avfallsfrågorna har väckt mest engagemang bland öborna i projektet. Vi börjar kanske förstå att vi trots svårigheterna det innebär måste tänka i kretslopp för att få njuta av skärgården även i framtiden.  

Projektet har arbetat mycket med informationspridning till ö-bor i Stockholms- Finlands- och Estlands skärgårdar. I olika samarbeten har man också bland annat involverat KTH genom att låta studenter kolla på energieffektiviseringsåtgärder på Skärgårdsstiftelsens byggnader. – De påvisade effektiviseringsåtgärderna kommer att hjälpa oss i vårt dagliga arbete för att få mer hållbara öar, säger Jonathan Alm teknisk ansvarig i projektet.

Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg avslutade med att berätta att projektet betytt mycket för stiftelsen som nu kommer att använda den kunskap som Green Islands tagit fram i verksamheten. – Stiftelsens uppgift är att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms skärgård.

I slutet av året kommer även de miljöplaner som tagits fram att delas ut på öarna och tillsammans med GIS-portalen finnas tillgängliga bl a på Greenislands.se.

Kontaktperson Green Islands: Informationsansvarig Anna Ehn: anna.ehn@skargardsstiftelsen.se, tel 0734- 35 15 58.


Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera