Konferens om skärgårdens utveckling

Skärgårdsstiftelsen och SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation på Åland, bjuder in till konferens inom EU-projektet Young Voices. Bland annat kommer skärgårdsungdomarna dela med sig av sina tankar, idéer och förslag kring hur Stockholms och Ålands skärgård kan utvecklas. Samtidigt presenteras projektets rapport kring hur vi ska kunna behålla en levande skärgård framöver.


Datum: Måndag 14 oktober 2013
Tid: 11:30 – 17:00
Plats: Radisson Blu Strand Hotell, Nybrokajen 9, Stockholm
Målgrupp: politiker, tjänstemän och ideella sektorn

Till programpunkterna hör:
• Unga från skärgården presenterar sina tankar och idéer.
• Elisabeth Gunnars, kommunalråd Österåker.
• Johan Ehn, Kultur- och utbildningsminister, Ålands landskapsregering.
• Lotta Svensson, forskare om ungas delaktighet kopplat till avfolkningstrenden i glesbygden.
• Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Se hela programmet i detalj.Anmälan görs till projektledare Sandra Löfgren via e-post: sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se

Young Voices finansieras av: Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013, Archipelago & Islands Sub-programme samt Ålands landskapsregering, Österåker kommun och Stockholms läns landsting.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar