Skärgårdens fälthandbok - årets vänbok 2018

Report this content

Vet du vad som är absolut viktigast att ha med till en öde ö om du skulle bli strandsatt? Känner du till hur man tyder moln eller vilka kurer som fungerar mot sjösjuka? Om inte är det ingen fara, för det gör Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och naturvårdare. I Skärgårdens fälthandbok delar de med sig av en mängd livsviktiga råd, men också en hel del smarta tips som underlättar livet i skärgården. 

Skärgårdsstiftelsens grupp av tillsynsmän och naturvårdare är med sina 40 anställda en liten yrkeskår som få känner till existerar. Ingen vet dock mer om livet bland öarna än dessa tusenkonstnärer. I sitt arbete hanterar de en mängd skiftande situationer inom natur- och byggnadsskötsel, samtidigt som de hjälper skärgårdens alla besökare.

Den här boken har samlat tillsynsmännens kunskaper och erfarenheter och presenterar dem i sammanlagt 399 enkla och tydliga råd. Det kan vara konsten att förtöja, de mest användbara knoparna, väderkunskap, tips mot sjösjuka och vad du bör ha med dig om du skulle bli strandsatt på en öde ö. Förutom livsviktiga råd innehåller boken också en hel del enkla smarta tips som underlättar livet i skärgården. Du får till exempel veta hur man enkelt snabbkyler drycken inför sommarfesten, öppnar en vinflaska med en sko, botar huvudvärken med vildhallon, utvinner naturens eget myggmedel och gör upp eld med en näve chips. 

Boken berättar också om havets och öarnas rika växt- och djurliv och vad man kan göra för att minimera sin påverkan på naturen och bidra till att bevara skärgårdens artrikedom.

Av de böcker som getts ut om livet i skärgården är detta sannolikt den mest konkreta och användbara av dem alla!


Träffa tillsynsmannen Oscar Johansson, en av dem som tipsar i boken:
Oscar Johansson anställdes som tillsynsman i Finnhamn 2016 efter studier i biogeovetenskap. Han bor på Äpplarö i Stockholms mellersta skärgård och tar varje dag båten tillsammans med sin hund över till Finnhamn för att ta hand om natur, besökare och byggnader. 

Hur ser en vanlig dag ut? 
– Det är omöjligt att svara på för det finns nästan ingen dag som är den andra lik. Det viktiga är att alltid hålla ögon och öron öppna. Det är allt från att ta hand om en husfasad som börjat svikta, att röja upp en stig som växt igen till att hjälpa människor som gått vilse. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Friheten och att få vara i naturen framför allt. Tillsammans med att det är ett så varierande arbete. Det är en härlig känsla att få fatta egna beslut och ta eget ansvar.

Vad får du oftast hjälpa Finnhamns besökare med?
– Att hitta vägen! Det är många utländska turister som inte kan läsa skyltarna så det blir mycket vägvisande. Men jag får också förtydliga vad som gäller i naturreservat, och att de reglerna kan skilja sig mellan olika naturreservat. Det är många som inte känner till att man till exempel inte får ha sin hund lös, eller att det kan råda eldningsförbud.

Testa ett av Oscars favorittips:  

SÅ FÅR DU FRAM DRICKSVATTEN
När det regnar kommer det fram bubblor ur sanden på en strand. Det är sötvatten som tränger upp. Du kan ta vara på detta vatten genom att gräva ner ett rör i sanden. Eftersom sötvatten är lättare än saltvatten lägger det sig överst i röret. Om du inte har ett rör kan du i en nödsituation gräva en grop lite längre upp på stranden, men då blir sötvattnet inte lika rent eftersom det blandas med sanden. Samma princip gäller när havet fryst. Om du borrar ett hål i isen kan du dricka det översta lagret av vatten då det består av det lättare sötvattnet.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Kommunikationschef Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 0708-30 69 68
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media