Skärgårdsstiftelsen presenterar projektet:Young People’s voices of the Archipelago

Välkomna på pressträff den 23e april kl 13.00 på Ljusterö Skola.
Kaffe och tilltugg finns på plats. Se till att Du är den som följer detta viktiga arbete!

Program i korthet

  • Skärgårdsstiftelsens Vd, Lena Nyberg, hälsar välkommen.
  • Elisabeth Gunnars, kommunalråd Österåker kommun beskriver varför Young Voices är viktigt för kommunen.
  • Projektledare för Young Voices Sverige, Sandra Löfgren berättar om projektarbetet.
  • Ljusterö skola berättar om sina planer för projektet och ungdomsrepresentanterna berättar om vad de skulle vilja förändra i skärgården.
  • Friluftsfrämjandet berättar om sin del i projektet.
  • Lena Nyberg och Sandra Löfgren berättar om hur projektresultatet ska användas.
  • Frågestund.Young People’s voices of the Archipelago
Projektet fokuserar på barn och unga mellan ålder 12-18 år och är fastboende i Stockholm och Ålands skärgård. Skärgårdsstiftelsen gör nu en satsning tillsammans med skärgårdsungdomarnas egen organisation, SKUNK på Åland för att ta reda på vad barn och unga som bor i skärgården tycker borde förbättras för att det ska vara attraktivt att bo och stanna kvar i skärgården.  

Kontakt
Anmälan pressträff, Projektledare Sandra Löfgren: sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se, tel 070- 377 23 07

Vd Lena Nyberg, lena.nyberg@skargardsstiftelsen.se, tel 070-520 03 02

SS-symb-logo-CMYKSS-symb-logo-CMYK

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 0708-30 69 68
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar