Skärgårdsungdomarna: ”Vi vill bo kvar, men tvingas bort!”

– Slutrapporten från projekt Young Voices visar på vad unga ö-bor vill

Fler bostäder för unga, utökat samarbete mellan skolorna, bättre färjetrafik på helgerna samt smidigare kommunikationer till och från färjorna, riktade satsningar på nya jobb, fler vinteraktiviteter och bättre samordnade fritidsmöjligheter. Det är bara några av alla förslag som Stockholms och Ålands skärgårdsungdomar framför själva i den nya rapport som projekt Young Voices presenterar idag.

-   Det ungdomarna främst efterfrågar är en större delaktighet i skärgårdsfrågor och processerna bakom beslut som berör dem. Nu börjar det viktiga arbetet med att följa upp alla tankar och idéer som kommit fram, säger projektledare Sandra Löfgren.

Resultatet i rapporten är tydligt. Dagens unga i skärgården vill gärna bo kvar när de blir äldre. Men den stora bristen på arbetstillfällen, bostäder, kommunikationer, affärer och sociala kontakter gör att de upplever att de kommer att tvingas bort ändå.

Detta framkommer i den rapport som idag läggs fram och presenteras av Skärgårdsstiftelsen och SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation på Åland, där man låtit ungdomarna själva komma till tals kring hur de ser på sin vardag och framtid. Under dagens slutkonferens närvarar kommun- och landstingspolitiker samt tjänstemän för att skapa förutsättningar för en fortsatt dialog mellan beslutsfattarna och ungdomarna själva.

-   Viljan att påverka och få träffa beslutsfattarna har varit mycket stor. Dessa ungdomar har ett stort samhällsengagemang. Det har varit väldigt roligt och stimulerande att arbeta med ungdomarna från Stockholms- och Ålands skärgård, berättar Lovisa Arild – projektledare på Åland.

Arbetet har skett genom gruppmöten, djupintervjuer samt en större enkätundersökning och sammanställts i en i dagarna publicerad slutrapport. Åldern på de medverkande sträcker sig från åtta till femton år.

-   Det var naturligt för mig att dra igång ett större projekt kring ungdomarnas situation i skärgården, berättar Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg. Överlag behöver vuxna lära sig att lyssna på barn innan vi fattar beslut.

Se filmen om projektet: http://youtu.be/u2FVsZ-sjKA

Rapport Young Voices

För vidare info kontakta projektledare Sandra Löfgren: sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se


Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Informationsansvarig Ulrika Palmblad, Mail: ulrika.palmblad@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 08-440 56 09, Mobil: 070-377 07 13
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla. Genom betesdrift bevarar vi skärgårdens naturvärden och landskapsbild. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är bofasta i skärgården. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är offentlig markägare i Stockholms skärgård. Stiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Våra entreprenörer, tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer håller skärgården öppen, attraktiv och tillgänglig för besökarna. Mer information om Skärgårdsstiftelsen; www.skargardsstiftelsen.se