Mindre skatteslöseri kan finansiera vård, skola och omsorg

Svenska folket: Mindre skatteslöseri kan finansiera bättre vård, skola och omsorg* Två av tre svenskar tycker att stat, landsting och kommun hushållar dåligt med skattepengarna, vilket framgår av en Gallupundersökning som Skattebetalarna genomfört. - Svenska folket verkar dock inte vilja ha någon skatterevolt, konstaterar Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, eftersom lika många anser att de pengar som man kan vinna med bättre hushållning bör stanna kvar i den offentliga sektorn för att höja kvalitén på vård skola och omsorg. Bara var tionde anser att stat och kommun är effektivare än privata alternativ. D v s 90 % ser privata alternativ som bättre eller lika bra som stat och kommun ur ett effektivitetsperspektiv. I Skattebetalarnas undersökning fick också en expertpanel svara på samma frågor som allmänheten. Där visar det sig att skatteexperternas tilltro till den offentliga sektorns förmåga att hushålla är större än den breda allmänhetens. Nära 40 procent anser att politikerna hushållar bra medan lika många tycker att de hushållar ganska dåligt. Till skillnad från allmänheten anser skatteexperterna att "vinsten" av en bättre hushållning borde användas för att sänka skatterna. I bedömningen av effektiviteten hos privata alternativ jämfört med stat och kommun anser hälften av skatteexperterna att båda sektorerna är lika effektiva. *Skattebetalarna har låtit Gallup genomföra en intervjuunderökning med ett riksgenomsnitt av 1 000 personer för att studera svenskarnas inställning till skatterna och välfärden.. Det detaljerade undersökningsresultatet finns i bifogade pdf-fil och på skattebetalarnas hemsida www.skattebetalarna.se För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Tf informationschef Ingrid Fleetwood Hesser, tel 0733 - 61 18 16 114 95 Stockholm. Tel 08-613 17 00, fax 08-21 38 58. Info@skattebetalarna.se www skattebetalarna.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00330/wkr0002.PDF http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00330/wkr0003.PDF Bilaga