Svenska folket prioriterar sänkt moms och inkomstskatt

Report this content

Svenska folket prioriterar sänkt moms och inkomstskatt När svensken väljer vilken skatt som bör sänkas hamnar moms och inkomstskatt i topp. Närmare 40 procent (38 procent) vill se sänkt moms och 37 procent väljer sänkt skatt på arbetsinkomster. En femtedel (21 procent) vill helst se sänkt kapitalskatt och sänkt fastighetsskatt. Mellan 21 till 30 kronor är en lagom skatt på varje nytjänad hundralapp tycker var tredje tillfrågad, medan var femte menar att skatteuttaget bör ligga i intervallet mellan 11 - 20 kronor. Lika många tycker att 31 - 40 kronor är rimligt. 99 % anser det orimligt att mer än hälften går bort i skatt på en intjänad hundralapp - bara en procent finner det alltså rimligt. På frågan vilka av åtta olika skatter som är mest angeläget att sänka hamnar momsen i topp tillsammans med den kommunala inkomstskatten med 44 resp 43 procent. De skatter som därnäst samlar en bred uppslutning med krav på sänkning är fastighetsskatten (35 procent) och bensinskatten (32 procent). Den statliga inkomstskatten, förmögenhetsskatten och arvsskatten kommer långt ner på listan med ca 8 procent av rösterna. En fjärdedel (26 procent) vill se sänkta arbetsgivareavgifter. Av undersökningen framgår att * tre av fyra anser det nödvändigt att Sverige anpassar skattetrycket till övriga Västeuropa * var tredje anser att för höga skatter ger sämre välfärd * tre av fyra finner det nödvändigt för Sverige att sänka skattetrycket till ungefär samma nivå som övriga Västeuropa medan endast var femte anser att Sverige kan ha högre skatter än resten av Västeuropa. Vilka skatter är mest angelägna att sänka? Hur svenska folket prioriterar bland möjliga [REMOVED GRAPHICS] (1000 tillfrågade i Skattebetalarnas Gallup 2002) skattesänkningar Källa: Skattebetalarna För mera information och bakgrundsfakta: Skattebetalarnas VD Gunnar Eliasson, 070 - 731 20 02 Tf informationschef Ingrid Fleetwood Hesser, tel 0733 - 61 18 16 Stockholm den 29 augusti 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00780/wkr0002.pdf Bilaga

Dokument & länkar