23 289 företag sökte omställningsstöd

Report this content

Ansökan för omställningsstödet med anledning av corona-pandemin har nu stängt. Totalt tog Skatteverket emot 23 289 ansökningar, varav 17 700 redan har beviljats stöd. Nu fortsätter efterkontrollerna för att säkra att stödet inte betalats ut till företag på fel grunder. Drygt tusen kontroller är redan i gång och 19 företag har brottsanmälts.

Omställningsstödet beslutades under våren. Det hanteras av Skatteverket och ska hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med förra året på grund av corona-pandemin.

– Vi har haft en omfattande förkontroll redan innan stöden betalades ut, som vi nu också kompletterar med en efterkontroll. De allra flesta företag vill göra rätt, men tyvärr finns det även lycksökare som inte har lagliga avsikter. Vårt jobb är att både göra det enkelt för dem som vill göra rätt och samtidigt förhindra att kriminella aktörer får del av stöden. Det skapar konkurrens på lika villkor, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Skatteverket har startat drygt 1000 fördjupade efterkontroller. Hittills har 19 brottsanmälningar gjorts till Ekobrottsmyndigheten. I de flesta av dessa har utdelning till ägarna skett, trots att man uppgett motsatsen. 

– Vanliga fel som upptäckts är att omsättningen visserligen kan ha minskat, men inte på grund av coronapandemin, vilket är ett krav för stödet. Det förekommer också att omsättningen för 2019 anges som högre än den egentligen var, säger Conny Svensson.

Vidare har kostnader för hyra och leasing i vissa fall uppgetts större än i verkligenheten. Det finns också företag som redovisar fasta kostnader de inte haft eller fasta kostnader som inte omfattas. Omsättningen kan även vara räknad på fel månad. 

– Felen kan både vara avsiktliga och oavsiktliga, alla detaljer är inte jätteenkla i det här stödet, säger Conny Svensson.

De företag som inte behövde komplettera sina ansökningar har fått pengarna efter cirka en vecka. Skatteverket har hittills betalat ut 1,3 miljarder kronor i stöd. Den siffran kommer att stiga eftersom det kom in många ansökningar de sista dagarna.

I förkontrollen har Skatteverket hittills avslagit cirka 1100 ansökningar om 186 miljoner kronor. Det kan dock finnas olika anledningar till avslag, och behöver inte bero på fusk.

De flesta företag som sökt och fått stöd verkar inom branscherna hotell, restaurang, transport och magasinering.

Nedan finns mer detaljerad statistik över ansökningar och beslutade stöd.

Länk till mer statistik på skatteverket.se 
 

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webben

 

Branschstatistik 10 i topp – 2 september

Bransch

Ansökt belopp Hittills beviljat belopp Ansökt antal Beviljat antal
Hotell- och restaurangverksamhet  1 149 489 135 546 270 928 5 521 3 972
Transport och magasinering  843 459 809 140 100 872 4 054 3 478
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  566 314 007 200 144 223 3600 2 822
Tillverkning  561 687 632 111 557 127 1 227 867
Kultur, nöje och fritid  190 486 476 55 150 899 1 094 764
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster  169 548 760 65 073 514 1 353 979
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  106 616 649 61 999 669 1 834 1 419
Fastighetsverksamhet  85 392 223 14 335 720 397 206
Informations- och kommunikationsverksamhet  57 317 014 14 318 490 512 406
Annan serviceverksamhet 44 961 020 27 933 132 1 433 1 129

Kontaktpersoner för media
Conny Svensson, kontrollsamordnare, 010-573 50 01
Eva Bodén, verksamhetsutvecklare omställningsstödet, 010-573 67 02
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera