42 organisationer har hittills godkänts för gåvoskatteavdrag

Report this content

Den 1 juli återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. Efter tre månader har 42 organisationer godkänts som mottagare. Avdraget gäller först efter att organisationen är godkänd.

Den 1 juli återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. Efter tre månader har 42 organisationer godkänts som mottagare. Avdraget gäller först efter att organisationen är godkänd.

– Första året är det säkert en del givare som inte kommer upp i den nivån att skattenedsättning kommer att ges. För att få avdraget ska en privatperson ha skänkt minst 2 000 kronor under ett år, efter att organisationerna har blivit godkända. På Skatteverket.se finns en lista på alla godkända gåvomottagare, och där framgår också vilket datum de blivit godkända, säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år till en godkänd gåvomottagare får en skattenedsättning med 25 procent av det skänkta beloppet, upp till maximalt 1 500 kronor om året. För att få maxbeloppet så behöver man skänka 6 000 kronor till godkända mottagare. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor.

Skattereduktion kan ges för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Aktörer som vill bli godkända gåvomottagare kan ansöka om det hos Skatteverket. När skattereduktionen för gåva avskaffades 2016 fanns det 78 godkända gåvomottagare. Nu finns det hittills 42 stycken.

– Vi räknar med att få in ytterligare ansökningar från organisationer som vill bli godkända gåvomottagare, säger Helena Jangel Stridh.

Hela listan: Alla godkända gåvomottagare och datum när de har godkänts

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webben

Kontaktpersoner för media

Helena Jangel Stridh , verksamhetsutvecklare, 010-574 17 06

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera