67 miljoner kontrolluppgifter inför deklarationen

Inför årets deklaration har närmare 67 miljoner kontrolluppgifter skickats in till Skatteverket från arbetsgivare, pensionsutbetalare, banker, bostadsrättsföreningar med flera. Skatteverket påminner alla om att kontrollera att uppgifterna stämmer.

– Kontrolluppgifterna ligger till grund för de uppgifter som fylls i deklarationen i förväg. Det är bra att eventuella fel rättas så snabbt som möjligt så att de förifyllda uppgifterna i deklarationen blir rätt. Annars behöver tillägg eller ändringar göras när man deklarerar, och då missas möjligheten till tidig skatteåterbäring, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert vid Skatteverket.

Skatteverket rekommenderar att kontrollera att personnumret är rätt och att kontrolluppgifterna stämmer med lönebesked och kontoutdrag. Uppgifterna om skatteavdrag ska stämma överens med den skatt som står på löne- och kontobesked.

– Om en kontrolluppgift är felaktig ska man höra av sig till den som har lämnat uppgiften. Om en kontrolluppgift saknas ska man kontakta den som borde ha skickat uppgiften, säger Johan Schauman, deklarationsexpert vid Skatteverket.

Skatteverket sammanställer och skickar ut deklarationerna i början av mars. Den som har en digital brevlåda för myndighetspost får deklarationen under perioden 7 till 13 mars. Pappersdeklarationer skickas ut mellan den 15 mars och 15 april. Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 2 april, utan att göra ändringar eller tillägg, kan få eventuell skatteåterbäring redan i april.

Om rättningar eller kompletteringar inkommer till Skatteverket efter att deklarationen skickats ut, så uppdateras e-tjänsten och appen med de nya uppgifterna. Den som via app eller e-tjänst godkänner sin deklaration med rättade uppgifter har fortfarande möjlighet att få tidig återbäring. 

Mer om deklarationen 2019

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder

Kontaktperson för media:
Anna Sjöberg, deklarationsexpert, 010-575 00 93
Johan Schauman, deklarationsexpert, 010-574 19 47
Skatteverkets presstjänst: 010-574 89 60
Allmänna frågor, ring Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera