App-försäljare ska slippa dubbel momsbeskattning

Den som säljer appar och kan visa att moms redan har betalats i ett annat EU-land behöver inte heller i fortsättningen betala moms i Sverige. Det är innebörden av ny tillämpningsinformation från Skatteverket som gäller fram till 2015.

I december 2011 meddelade Skatteverket att svensk moms inte ska betalas på försäljning av appar i de fall moms också har betalats i ett annat EU-land. Frågan om hur moms på elektroniska tjänster ska hanteras med de nuvarande reglerna har sedan diskuteras på EU-nivå, men någon enighet har inte uppnåtts. Det har dock beslutats om nya bestämmelser som reglerar momsen på elektroniska tjänster inom EU. Dessa nya regler träder i kraft den 1 januari 2015.

Fram till dess gäller att om ett svenskt företag säljer en app till en privatperson inom EU och det svenska företaget kan visa att ett utländskt företag, som har medverkat vid försäljningen, har betalat moms för samma omsättning i ett annat EU-land ska det svenska företaget inte betala moms.

– Vi vill göra det tydligt att man i dessa fall inte ska behöva betala momsen i två länder. Det här gäller fram till 2015 då de nya EU-reglerna träder i kraft. Med de nya reglerna ska det inte kunna bli någon dubbelbeskattning inom EU, säger Martin Loeb, rättslig expert på Skatteverket

Läs Skatteverkets nya tillämpningsinformation här.

Kontaktperson för media:
Martin Loeb, rättslig expert, tel. 010-574 64 33
Skatteverkets presstjänst, tel. 010-574 89 60
För allmänna frågor kontakta Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567

Taggar:

Prenumerera