Enklare att deklarera försäljning av värdepapper digitalt

Report this content

Tillhör du de 485 000 personer som ska deklarera värdepapper i årets deklaration? Då finns det goda skäl att ta hjälp av Skatteverkets digitala tjänster, som gör det enklare och minskar risken för fel. Den som ska deklarera kryptovalutor har sedan förra året dessutom möjlighet att göra en förenklad redovisning.

De 484 687 personer som har sålt eller löst in aktier och andra värdepapper förra året ska deklarera försäljningen i år. Dessa har mycket att vinna på att deklarera digitalt. I e-tjänsten finns bilagan med många uppgifter förifyllda och de flesta behöver endast fylla i omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det som man får dra av när man beräknar skatten.

– Många tycker det är svårt att beräkna omkostnadsbeloppet. Vi vill bidra till att det blir enkelt, rätt och tryggt. På Skatteverkets webbplats finns därför bra hjälp, som vi hoppas att många kommer att ha nytta av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Den som sålt, bytt eller betalat med kryptovalutor ska deklarera det i samma bilaga som andra värdepapper. För handel med kryptovalutor finns dock inga uppgifter förifyllda. Alla enskilda transaktioner behöver inte redovisas.

– Vi vet att många gör sin redovisning löpande under året, framför allt de som säljer mycket. Därför ska man inte behöva göra om det i deklarationen. Nu kan du redovisa summan av dina affärer istället för att redovisa varje transaktion för sig. Dock behöver du hålla isär vinster och förluster eftersom förluster bara är avdragsgilla till 70 procent, något många inte vet. Har du handlat med olika kryptovalutor behöver du även hålla isär dem, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Avseende kryptovalutor får Skatteverket också en hel del frågor om hur decimaltal ska redovisas i e-tjänsten eftersom det inte går att skriva in decimaler.

– Avrunda till närmaste heltal, i många fall noll, och skriv hur stor andel du har sålt under övriga upplysningar, berättar Johan Schauman.

De som har sina värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK) behöver inte redovisa försäljningarna alls. Istället beräknas en schablonintäkt som redan är förifylld i deklarationen. I årets deklaration redovisas sådana schablonintäkter för 2 261 265 personer. 

Sista dagen att deklarera är den 2 maj. Den som deklarerar digitalt får alltid en kvittens på att deklarationen har lämnats in.

Mer om att deklarera försäljning av värdepapper

Mer om kryptovalutor 

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder


Kontaktpersoner för media

Anna Sjöberg, deklarationsexpert, 010-575 00 93
Johan Schauman, deklarationsexpert, 010-574 19 47
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera