Folkbokföringen granskad av Riksrevisionen och internrevisionen

Skatteverkets kvalitetsarbete i folkbokföringen har granskats av Riksrevisionen och av Skatteverkets egen internrevision. Båda granskningarna visar på stora förbättringsmöjligheter avseende analys, kvalitet och IT-stöd.

– Vi välkomnar att vi nu fått kvalificerade granskningar som stöd för det fortsatta arbetet. Bristerna har inte varit okända för oss, men detta är ytterligare underlag för vårt pågående utvecklingsarbete. De kommande tre åren prioriteras folkbokföringen på ett tydligt sätt och vår nya organisation gör det lättare att få kraft i utvecklingsarbetet, ett arbete som redan är påbörjat, säger Karl-Johan Ekström, avdelningschef med ansvar för folkbokföringen.

Riksrevisionen presenterade idag en rapport där stark kritik riktas mot Skatteverkets arbete för att säkerställa hög kvalitet i folkbokföringen. Tidigare i oktober har Skatteverkets egen internrevision kommit till liknande slutsatser.

Kritiken fokuserar på att Skatteverket inte har gjort tillräckligt bra analyser av samhällskonsekvenserna av fel i folkbokföringen. Till följd av detta har kvalitetsarbetet inte prioriterats. Kritik riktas också mot bristande IT-stöd.

Karl-Johan Ekström betonar att de flesta uppgifterna i folkbokföringen är riktiga, eftersom det ofta finns starka skäl för den enskilda att vara rätt folkbokförd. Men Skatteverket har ett arbete att göra för de fall där människor medvetet eller omedvetet lämnar oriktiga uppgifter eller låter bli att uppdatera.

– Samhällsutvecklingen har inneburit utmaningar för folkbokföringen, inte minst de senaste åren. Kriminella grupper har på senare år hittat nya sätt att begå brott mot välfärdssystemen genom falska identiteter och annan felaktig folkbokföring, säger Karl-Johan Ekström.

Att få fysisk post till sin rätta adress blir också mindre viktigt när huvuddelen av posten går digitalt, framhåller Karl-Johan Ekström.

– Mot bakgrund av det måste vi vara självkritiska. Vi har inte prioriterat folkbokföringsutvecklingen tillräckligt. Men nu har vi ett helt nytt fokus på dessa frågor, säger Karl-Johan Ekström.

Riksrevisionens rapport

Skatteverkets internrevisionsrapport

Bild på kontaktperson under Skatteverkets pressbilder på webben

Kontakt:

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera