Förbättrad regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller

Report this content

När Skatteverket gör slumpvisa revisioner av små och medelstora företag så följs skattereglerna bättre, i många fall i flera år framöver. Bäst är effekten bland företag äldre än fem år, bland aktiebolag samt aktiebolag som har en revisor. Det visar en ny rapport från Skatteverket.

En ambition med Skatteverkets kontroller är att de som kontrollerats ska göra mer rätt även efter kontrollerna. I en ny studie undersöks hur regelefterlevnaden sett ut åren efter slumpkontroller som genomfördes 2014-2016.

– Vi ser att de slumpvisa kontrollerna är effektiva och har haft en tydlig positiv effekt på regelefterlevnaden i vissa grupper, säger Nikolay Angelov, analytiker på Skatteverket.

Slumpkontrollerna har i grunden gjorts för att skapa underlag för att mäta skattefelet, det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha betalats in om alla följde gällande regler och den faktiska skatten.

– Men det är förstås mycket bra att samtidigt få ökad kunskap om hur skattefelet kan minska, säger Nikolay Angelov.

Bäst effekt av slumpkontrollerna har Skatteverket sett i aktiebolag, bland företag som är äldre än fem år och bland dem som har en extern revisor. För dessa företag har kontrollerna en flerårig effekt. För företag som bedrivs som enskild firma, för unga aktiebolag och för företag utan extern revisor visar studien ingen beteendeeffekt.

– Vi kan inte med säkerhet slå fast vad skillnaderna mellan grupperna beror på. Vi vill gärna studera detta ytterligare i framtida studier, säger Nikolay Angelov.

Läs rapporten på svenska eller engelska

Kontaktpersoner för media

Nikolay Angelov, analytiker, 010-574 16 80

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera