Högt förtroende för Skatteverket bland företagen

Report this content

Förtroendet för Skatteverket är fortsatt högt bland landets företag. Det framgår av en undersökning om företagens inställning till skattesystemet, skattefelet och Skatteverkets kontroll som presenteras idag. Undersökningen visar också utvecklingen på branschnivå. Här visar byggbranschen en negativ trend när det gäller flera påståenden.

Resultaten 2017 skiljer sig överlag inte så mycket från 2013 då undersökningen senast genomfördes, 77 procent av företagen har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift medan 7 procent saknar förtroende. Resultaten skiljer sig dock på två viktiga punkter:

  • Andelen företag som instämmer i att de är utsatta för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar har ökat från 17 till 21 procent.
  • Andelen företag som instämmer i att svarta löner förekommer i branschen har ökat från 14 till 20 procent.

På branschnivå har resultaten framför allt försämrats inom byggsektorn. Hälften av byggbolagen instämmer i att de är utsatta för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar, för fyra år sedan var det en tredjedel.

Drygt hälften av byggföretagen, 53 procent, instämmer i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch” jämfört med 26 procent 2013.

Förtroendet för Skatteverket är dock fortsatt högt och detta gäller även företagen i byggbranschen. Förtroendet ökade rejält mellan 2005 och 2013 och ligger kvar på samma höga nivå som i mätningen 2013, 77 procent av företagen har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift medan 7 procent saknar förtroende.

– Det är glädjande att förtroendet ligger kvar på en hög nivå, förtroendefrågan är viktig för oss, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket. 

De flesta företag som har kassaregister, 88 procent, ansåg att systemet gör det svårare att undanhålla inkomster. Bland företag som för personalliggare instämde 73 procent i att personalliggare motverkar svartarbete. I byggbranschen, där personalliggare infördes 2016, var andelen lägre, två tredjedelar instämde.

– Vi har förmodligen ännu inte sett så mycket av effekterna av personalliggare i byggbranschen i den här undersökningen från 2017, säger Eva Samakovlis.

Undersökningen genomfördes under våren 2017 bland 5 400 aktiva företag i Sverige.

Länk till rapporten

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webben

Kontaktpersoner för media

Eva Samakovlis, analyschef, 010-574 12 70

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera