Kommunala bolag skatteplanerar vid fastighetsförsäljning

Kommunala bolag har genom att överföra fastigheter till dotterbolag och sedan sälja bolagen årligen minskat skatten med totalt 600 miljoner kronor. Detta är ett av flera olika sätt som kommunala bolag använder sig av för att skatteplanera, visar Skatteverkets kartläggning.

Skatteverket har haft i uppdrag att kartlägga skatteplanering bland företag som har helt eller delvis skattebefriade verksamheter. Ett av de sätt som kommunala bolag använder sig av för att skatteplanera är genom att överföra fastigheter till dotterbolag och därefter sälja bolagen med fastigheterna. Det innebär att realisationsvinsten vid försäljning av fastigheten inte beskattas och att stämpelskatten kan minimeras. På så vis minskas skatten, på lagligt sätt, med totalt 600 miljoner kronor årligen.

Skatteplanering med räntor förekommer främst hos kommuner, investmentföretag och AP-fonder, där enskilda transaktioner kan gälla mycket stora belopp. Resultatet av kartläggningen bekräftar de resultat som Skatteverket presenterade i en delrapport i augusti 2012. Skatteverket har i fem fall vägrat avdrag för kommunala bolags ränteavdrag på totalt 200 miljoner kronor vid 2012 års taxering.

Flera kommuner och kommunbolag har flyttat sina interna lån till externa lån hos Kommuninvest, som är ett kommunägt kreditmarknadsbolag, och genom flyttningen fått avdragsrätt för räntor som annars inte skulle varit avdragsgilla. Kommuninvest har sedan vid 2012 års taxering, genom koncernbidrag, minskat sitt skatteunderlag med 400 miljoner kronor utan att beskattning skett i något annat led.

Vissa föreningar och stiftelser skatteplanerar genom att uppföra och driva fastigheter hos dotterbolag och gör då avdrag för mervärdesskatt. Det är främst idrottsföreningar som skatteplanerar på detta sätt i samband med finansiering av idrottsanläggningar, i vissa fall med betydande belopp. Det är dock bara en procent av alla föreningar och stiftelser som har bolag som de på detta sätt kan skatteplanera med.

Kartläggningen är ett tilläggsuppdrag till det uppdrag Skatteverket fått av regeringen att utreda skatteplanering inom välfärdssektorn. Slutrapporten för tilläggsuppdraget lämnas till regeringen idag.

Läs hela rapporten här.

Kontaktpersoner för media:

Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare, tel. 010-574 62 74

Ulf Lagerström, skatterevisor, tel. 010-579 83 75

Skatteverkets presstjänst, tel. 010-574 89 60

För allmänna frågor kontakta Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567

Taggar:

Prenumerera