Ökad kunskap behövs för att förbättra för personer med skyddade personuppgifter

Report this content

– Ökad kunskap behövs om livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Skatteverket vill både bidra och lyssna. Vi genomför just nu en kvalitativ enkät bland personer med skyddade uppgifter, som vi hoppas ska ge en fördjupad bild, säger Camilla Karp, sektionschef på Skatteverket.

Skatteverket ansvarar för att tilldela och hantera skyddade personuppgifter. Cirka 26 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige, varav 60 procent är kvinnor och 40 procent män. Det är Skatteverket som beviljar sekretessmarkering och skyddad folkbokföring.

– Det är svårt att leva med skyddade personuppgifter. Inte bara på grund av den hotbild som den skyddade är utsatt för, utan också för att vardagen blir mycket mer komplicerad. Vi vill ha en levande dialog och försöker vara lyhörda. En kvalitativ enkät pågår just nu som vi hoppas ska ge mer uppdaterad och systematiserad kunskap. Det är väldigt viktigt för oss att vara på tå och ta ansvar och försöka ligga steget före och utveckla vårt arbetssätt, eftersom det är en så utsatt grupp, säger Camilla Karp.

Under den senaste tioårsperioden har antalet personer med skyddade uppgifter fördubblats. En viktig uppgift för Skatteverket är grundlig information till den enskilda som beviljas skyddade uppgifter.

– För kvinnor som levt i våldsamma relationer kan informationen ofta ske i samverkan med kvinnojourer, där det också finns översättning till andra språk om så behövs. Viktiga delar är hur skyddet kan upprätthållas och exempelvis att uppmuntra att använda digital brevlåda för myndighetspost och autogiro och e-fakturor för förutsedd post, berättar Camilla Karp.

Skatteverket erbjuder riktade informationsinsatser i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

– Vi driver även ett myndighetsnätverk inom eSam, med syftet att skyddade uppgifter ska hanteras säkert mellan alla olika digitala verksamhetssystem inom myndigheterna och vi har ett internt nätverk med syfte att kontinuerligt se över och uppdatera säkerhetsrutiner kopplat till arbetet med skyddade personuppgifter hos oss, säger Camilla Karp.

Den 3 juni medverkar Camilla Karp i en konferens som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar för att öka kunskapen om livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Konferensen riktar sig till myndigheter, hälso- och sjukvård, civilsamhället, idéburna organisationer och politiker. Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn.
 

Läs mer om skyddade personuppgifter

Läs om Jämställdhetsmyndighetens konferens den 3 juni

Kontaktpersoner för media

Camilla Karp, sektionschef, 010-574 60 73

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se