Reklamspärr och registerutdrag från SPAR kan nu göras digitalt

Nu går det att spärra adresserad direktreklam hos Statens Personadressregister, SPAR, med hjälp av e-legitimation. Det går även att begära utdrag av sina egna registeruppgifter digitalt.

– Skatteverket arbetar löpande för att skapa fler enkla, digitala tjänster, säger Ola Schneider, funktionsansvarig för Statens Personadressregister.

Reklamspärr innebär att uppgifter om den som anmält spärr inte lämnas ut från SPAR när syftet är att skicka direktadresserad reklam med post. Däremot kan uppgifter fortfarande lämnas ut för övriga ändamål, till exempel forskning och opinionsbildning. Idag har drygt 400 000 personer anmält reklamspärr hos SPAR.

Genom EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 införs en skyldighet för de som håller personuppgiftsregister att erbjuda möjlighet till registerutdrag på elektronisk väg.

– Ett digitalt registerutdrag är ett enkelt sätt att kolla att uppgifter om en själv stämmer. Detta bidrar till korrekta register, säger Ola Schneider.

Fakta om Statens Personadressregister, SPAR

  • I SPAR finns folkbokföringsuppgifter samt vissa uppgifter om inkomst och fastighetsägande. Skatteverket är ansvarigt för SPAR.

  • Uppgifterna i SPAR får användas av föreningar, företag och andra organisationer för att hålla uppdaterade och korrekta personregister.

  • SPAR får enligt lag också användas till urval för exempelvis direktreklam, opinionsbildning och samhällsinformation.

  • Urvalet används för utskick av fysisk post. I SPAR finns inga uppgifter om e-postadresser eller telefonnummer.

SPARs e-tjänster finns på www.statenspersonadressregister.se.

Kontaktpersoner för media:
Ola Schneider, funktionsansvarig SPAR, 010-574 89 70
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
För allmänna frågor ring Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera