Skatteplanering i välfärdsföretag sker främst vid utdelningar till ägare

Report this content

Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn förekommer framför allt i samband med utdelningar till ägarna av bolagen. Det framgår av en rapport som Skatteverket idag överlämnar till regeringen.

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera skatteplanering inom välfärdssektorn. Uppdraget, som består av två delar, är nu klart.

I den första delen, som lämnades till regeringen sommaren 2015, konstaterades att skatteplanering med interna räntor i princip hade upphört men att skatteplanering med externa räntor hade ökat.

Idag lämnar Skatteverket den andra delen av utredningen där beskattningsåret 2014 har granskats. Skatteverket konstaterar att de ackumulerade underskotten inte längre ökar. I flera koncerner har de ackumulerade underskotten istället minskat mellan 2013 och 2014.

– Precis som i tidigare utredningar på området kommer Skatteverket fram till att skatteplanering inom välfärdssektorn framför allt förekommer i samband med utdelningar till ägarna samt vid försäljning av aktier i fåmansbolag, säger Christin Öhman, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Länk till Skatteverkets rapportsida.

Kontaktpersoner för media

Christin Öhman, verksamhetsutvecklare, 010-574 14 67

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Taggar:

Prenumerera