Skatteverket granskar resursläkare i vårdföretag

I år ökar Skatteverket sin granskning av så kallade resursläkare i bemanningsföretag i vårdsektorn. Skatteverket kommer särskilt att titta på hur resursläkare som fakturerar via eget företag deklarerat sina inkomster.

Under året kommer Skatteverket att granska läkare som via eget företag arbetar på uppdrag av bemanningsföretag i vårdsektorn.

– Det finns möjlighet att göra självrättelse av tidigare deklarationer om man inte har redovisat rätt. Vår strävan är att alla ska betala rätt skatt, säger Eva Björklund, rikssamordnare vid Skatteverket.

Utöver granskningen av inkomster tittar Skatteverket även på hur bemanningsföretagen redovisat ersättningar till resursläkarnas egna företag. Redovisning av traktamenten och förmåner är också något som Skatteverket tittar närmare på liksom eventuella avdrag för privata kostnader, vilket inte är tillåtet.

– Den som är osäker på regler eller gränsdragningar får gärna ta kontakt med Skatteverket så hjälper vi till, säger Yngve Gripple, rättslig expert inom arbetsgivarfrågor på Skatteverket.

Mer information

Skatteverkets ställningstagande om tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser

Kontaktpersoner för media

Eva Björklund, rikssamordnare för insatsen mot oredovisade inkomster, 010-577 54 49

Yngve Gripple, rättslig expert arbetsgivarfrågor, 010-577 43 97

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

För allmänna frågor kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera