Skatteverket stoppar försök till momsfiffel med entreprenadmaskiner

De senaste två åren har Skatteverket stoppat flera företag som försökt undkomma moms vid införsel av begagnade entreprenadmaskiner från andra EU-länder.

– Vårt uppdrag är att hitta och åtgärda fusk och skydda seriösa företag
mot oschysst konkurrens, säger Mats Berntsson, områdesansvarig vid Skatteverket.

– Det här fenomenet har ökat markant under senare år. De aktuella företagen försöker komma undan momsbetalningar genom att handla över landsgränser. Då kan de sälja sina maskiner till ett väsentligt lägre pris än alla andra företag som gör rätt för sig, säger Mats Berntsson, områdesansvarig på Skatteverket.

Skatteverket har de senaste åren stoppat ett 20-tal bolag som använts för att undkomma moms med samma typ av fusk vid införsel av entreprenadmaskiner. De flesta av bolagen har varit så kallade målvaktsföretag, det vill säga de som formellt ansvarar för företagen är personer som mot ersättning tar på sig juridiskt ansvar som de verkliga företrädarna vill undvika. Så kallade målvakter är oftast personer som har litet eller inget att förlora på att drabbas av ekonomiska motgångar. Flera av företagen har varit sammankopplade på olika sätt. I vissa fall har även utländska målvaktsföretag använts för inköp av maskiner till Sverige.

Målvaktsföretagen har använts som ett verktyg för att köpa in maskinerna utan moms från andra EU-länder. Den moms som de sedan lagt på vid den påföljande försäljningen i Sverige har inte betalats in till Skatteverket, men köparen har dragit av momsen.

Entreprenadmaskinerna som ingick i momsbedrägerierna hade ett värde på drygt 200 miljoner kronor totalt. Den undanhållna skatten var över 51 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor har betalningssäkrats. Några av fallen har hittills prövats i tingsrätt och där gett fleråriga fängelsestraff. Företeelsen hanteras i en särskild insats på Skatteverket som arbetar mot fusk i gränsöverskridande handel.

– Vi gör kontroller av olika typer av gränsöverskridande handel, och har på senare tid lagt särskilt fokus på begagnade entreprenadmaskiner. Vi har ett omfattande samarbete med andra EU-länder, genom informationsutbyte och
samordnade insatser, vilket är en förutsättning för att nå framgång. Även samverkan
med brottsutredande myndigheter är viktig då det ofta är fråga om organiserad
brottslighet, säger Mats Berntsson.

Kontaktperson för media

Mats Berntsson, områdesansvarig för införsel av motorfordon i Skatteverkets insats mot skattefusk i gränsöverskridande handel, 010-577 92 38
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera