Slutrapport om delningsekonomin klar

Skatteverket lämnar sin slutrapport om delningsekonomin till finansdepartementet 31 oktober 2016. Uppdraget har varit att kartlägga och analysera delningsekonomins effekter på skattesystemet och skatteintäkterna.

I rapporten beskrivs såväl erfarenheter som tillämpningsproblem från Skatteverkets pågående kontroller inom delningsekonomin. Kontrollerna omfattar bland annat transport av privatpersoner och uthyrning av privatbostäder. Rapporten innehåller också resonemang och modeller för att beräkna hur delningsekonomin påverkar skatteintäkterna.

  Om delningsekonomin i hög grad tränger ut annan ekonomisk aktivitet kan skatteintäkterna minska, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten. Om den däremot tillför aktiviteter kan vi få ökade skatteintäkter. Tyvärr saknas i dag statistiskt underlag för att avgöra vilken effekt som dominerar.

Beträffande hur skattesystemet påverkas drar Skatteverket slutsatsen att befintliga skatteregler fungerar även inom delningsekonomin.

  Reglerna kan dock vara svåra att förstå, vilket ökar risken för att det blir fel, säger Rebecca Filis. Det finns också en del svåra gränsdragningar, rörande till exempel momsplikt eller när man ska skatta för inkomst av tjänst eller som näringsidkare.

Helt klart är att delningsekonomin växer. Beräkningar gjorda inom EU uppskattar de sammanlagda intäkterna inom medlemsländerna till 3,6 miljarder euro förra året.

Den första delrapporten lämnades i mitten av mars.

Läs slutrapporten här.

Läs första delrapporten här.

Bild på Rebecca Filis finns här.

Kontaktpersoner för media

Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare, 010-577 51 41

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera