Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas separat

Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning.

Från den 1 januari 2018 är trängselskatt vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. Detsamma gäller infrastrukturavgifter vid broar i Sundsvall och Motala. Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

Anställda som har tillgång till förmånsbil ska göra noteringar i sin körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.

Arbetsgivare ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.

Så ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift redovisas

  • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning.

  • Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för mars, som ska lämnas in senast 12 april.

  • Förmånen kan som regel beräknas utifrån anställdas körjournaler samt de beslut om trängselskatt som Transportstyrelsen skickar ut månadsvis.

  • Redovisningen av värdet av trängselskatt vid privata resor kan ske förenklat, beräknat som en andel av den totala trängselskatten, per fordon.

  • Beräkningsunderlagen behöver inte redovisas om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, men underlagen ska sparas.

På Skatteverkets webbplats finns en förenklad beräkningsmodell och information om olika sätt att beräkna och redovisa det skattepliktiga förmånsbeloppet.

Skatteverkets ställningstagande ”Förmån av trängselskatt”

Kontaktpersoner för media:
Yngve Gripple, rättslig expert, 010-577 43 97

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
För allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Bilder på talespersoner finns i Skatteverkets bildbank.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Om oss

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera