Fredriksen Lillsjo na s-5 press


Fotograf: Anders Fredriksén

SKBs ekonomi är fortsatt stark och värdet på föreningens 146 fastigheter var vid årsskiftet 26,6 miljarder kronor

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 91 000 medlemmar. Med fler än 8 100 lägenheter i huvudstaden och sex närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har 140 medarbetare och drivs som en ekonomisk förening på företagsmässiga villkor.

Prenumerera