2018 – ett år präglat av expansion och hållbarhet

Report this content

Idag publicerar SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, sin årsredovisning för 2018 som har varit ett år präglat av utveckling och hållbarhet. Det var också året då SKB tog klivet utanför Stockholms län till Uppsala kommun. Föreningen har en stark ekonomi och står väl rustad för att utveckla verksamheten vidare. Marknadsvärdet på SKBs 145 fastigheter var vid årets slut 23,4 miljarder.

Föreningen som ägs av drygt 90 000 medlemmar, är den största privata hyresrättsaktören i Stockholm.

 Att tänka långsiktigt och ta gemensamt ansvar är en del av vår kooperativa idé. Det är viktigt att vårt resultat växer i takt med föreningens tillgångar, så att vi kan fortsätta bygga nytt, underhålla våra fastigheter utveckla verksamheten, säger Eva Nordström, vd på SKB.

Resultatet för 2018 landade på 119 miljoner kronor vilket är en ökning med åtta procent från föregående år. Nettoomsättningen ökade från 747 miljoner kronor (2017) till 765. Bokförda tillgångar växte till 6,3 miljarder med ett beräknat marknadsvärde på fastigheterna om 23,4 miljarder.

Nya markanvisningar
Under det gångna året skrev SKB en avsiktsförklaring med Uppsala kommun om att bygga upp till 600 kooperativa hyresrätter under de kommande tio åren. Redan i år påbörjas byggnationen av de första hundra lägenheterna. Dessutom fick föreningen nya markanvisningar i Skarpbrunna, Botkyrka och vid Nytorpsgärde i Stockholm, samt påbörjade projektering av tre nya bostadsprojekt.

 Det är ett stort och viktigt steg att vi nu etablerar oss i ett nytt län och i fler kommuner inom pendlingsavstånd till Stockholm. Det stärker oss ytterligare i vår roll som en viktig och hållbar bostadsaktör i den snabbt växande Stockholmsregionen, och framförallt skapar det bostäder till våra medlemmar, säger Eva Nordström.

Under 2018 var det också inflyttning i Basaren, Kungsholmens nya landmärke. Utöver de 44 kooperativa hyresrätterna huserar även tre verksamheter på bottenvåningen i den attraktiva fastigheten.

Ny affärsplan och hållbarhetsstrategi
Förutom nya markanvisningar, byggprojekt, inflyttningar och löpande renoveringar, har en stor del av det gångna året ägnats åt att vässa SKB som företag och förening för att ta tillvara på framtidens möjligheter. Ett arbete som har resulterat i en delvis ny organisation samt en ny affärsplan med nya fokusområden.

  Bland annat har vi tagit fram en ny hållbarhetsstrategi som är integrerad i vår affärsplan. Hållbarhet en del av vårt DNA, men nu har vi tagit ett ännu större grepp kring en av samhällets viktigaste frågor, avslutar Eva Nordström.

Här finns SKBs årsredovisning 2018  https://www.skb.org/om-oss/verkstallande-organisation/arsredovisningar/

För mer information, kontakta:
Eva Nordström, vd, tel 08-704 61 46, eva.nordstrom@skb.org
Joakim Wernersson, Ekonomi- och finanschef, vice vd, tel 08 704 61 01, joakim.wernersson@skb.org 
Yvonne Edenmark Lilliedahl,  kommunikationschef, tel 08 704 60 38, yvonne.lilliedahl@skb.org

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har drygt 130 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar