9 av 10 tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad

En färsk undersökning som SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, låtit genomföra visar att 93 procent av de tillfrågade tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad. Hela 44 procent menar till och med att hållbarhetsaspekten är mycket viktig och kvinnor tycker det är viktigare än män. 

  Att så många tycker att hållbarhet är en viktig aspekt vid val av boende ser vi på SKB som mycket positivt. Det visar att hållbarhet har blivit en viktig konkurrensfördel för oss bostadsaktörer, samtidigt som ett stort ansvar vilar på oss eftersom bostäder står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning, säger Pernilla Enkler, hållbarhetschef på SKB

Undersökningen, som har genomförts av Origo Group med drygt 1 000 svarande, visar också att de flesta kopplar begreppet hållbarhet till miljön och klimatet.

 Hållbarhet är ett brett område där det fortfarande råder en del förvirring. Att de flesta kopplar det till miljön och klimatet är inte så konstigt med tanke på den intensiva klimatdebatten. Men vi bostadsaktörer kan göra mycket även kring den sociala och ekonomiska hållbarheten. Den kooperativa hyresrätten som vi på SKB företräder är både en socialt- och ekonomiskt hållbar boendeform som bygger på ett medlemsengagemang och där överskottet återinvesteras för att utveckla verksamheten, säger Pernilla Enkler.

Resultatet från undersökningen visar också att var tionde man inte alls tycker att hållbarhet är en viktig aspekt vid val av bostad. Samma siffra för kvinnor är tre procent.

Ett grönt ansvar 
Som evighetsförvaltare finns det hållbara perspektivet naturligt förankrat hos SKB och hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process. Under förra året togs en ny hållbarhetsstrategi fram och en kartläggning av föreningens klimatavtryck. 

 Vi har identifierat klimatförändringar och dess konsekvenser som ett av våra största risk- och påverkansområden. Därför har vi också skrivit på SABOs klimatinitiativ vilket innebär att vår förening ska var fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre år 2030. Vi gör många olika insatser inom energiområdet, alltifrån isolering och värmeåtervinning till byte av belysning och solcellsinstallationer, säger Pernilla Enkler.

Läs mer om SKBs hållbarhetsarbete i Hållbarhetsrapporten 2018 som är en del av årsredovisningen 2018 https://www.skb.org/om-oss/verkstallande-organisation/arsredovisningar/ 

Undersökningen genomfördes av Origo Group under perioden april-maj i form av en webbpanel med drygt 1000 respondenter.  

För vidare information, kontakta:
Pernilla Enkler, hållbarhetschef, tel 08-704 61 78, pernilla.enkler@skb.org
Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef, tel 08-704 6038, yvonne.lilliedahl@skb.org

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har drygt 130 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.

Taggar:

Om oss

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 91 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har 130 medarbetare och drivs som en ekonomisk förening på företagsmässiga villkor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar