SKB välkomnar obligatoriska solceller – standard sedan fem år

Report this content

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, har ett aktivt hållbarhetsarbete och välkomnar det förslag som bostadsminister Per Bolund  presenterade vilket handlar om att göra tak med solceller obligatoriska i nyproduktion. Sedan 2014 har solenergi varit standard i alla SKBs nyproduktioner.

– Bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det innebär att vår bransch kan göra stor skillnad. Hållbarhet och långsiktighet är en del av SKBs DNA och energismarta lösningar som solceller är en av flera viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef.

Under förra året skrev SKB under SABOs klimatinitiativ där målsättningen är att vara fossilfria senast år 2030, samtidigt som energianvändningen ska minska med 30 procent.

– För att uppnå våra högt uppsatta mål kan vi inte bara vara energismarta när vi bygger nytt, där har vi redan lyckats. Det gäller också att öka andelen förnybar energi i befintliga fastigheter så där installerar vi solceller om det är möjligt. För att även energieffektivisera installerar vi värmeåtervinningssystem, byter ut ventilationsaggregat, tilläggsisolerar och renoverar fönster, säger Johan Jarding.  

Ny hållbarhetsstrategi
De senaste åren har SKB gjort ett analysarbete som ligger till grund för den nya hållbarhetsstrategi som antogs under 2018 och som är helt integrerad i SKBs affärsplan. Tidigare i år  anställdes Pernilla Enkler som hållbarhetschef. 

– Vi har gjort en kartläggning av vårt klimatavtryck och ställer krav på energibesparing. Men hållbarhet är mer än klimat och energi, det handlar också om en sund ekonomi och att vara en aktiv samhällsbyggare. Där har vi inom SKB en stor fördel då den kooperativa hyresrätten är en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som bygger på medlemsengagemang och där överskottet återinvesteras för att utveckla verksamheten, säger Pernilla Enkler.

Bildtext: SKBs kvarteret Lysosomen i Stockholm, är ett av årets byggstarter med solceller på taket. Illustration: Arkitema Architects

För mer information kontakta:

Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef, tel 087046177, mejl johan.jarding@skb.org
Pernilla Enkler, hållbarhetschef, tel 087046178, mejl pernilla.enkler@skb.org

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har drygt 130 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar