Spadtag för helt ny boendeform i Uppsala – nu byggs kooperativa hyresrätter

Report this content

Idag satte SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, spaden i marken för 122 lägenheter i stadsdelen Rosendal. År 2021 ska Uppsalas första kooperativa hyresrätter stå klara för inflyttning. SKB lägger stor vikt vid hållbara lösningar i sitt nya hus – alltifrån sedumtak och solceller till miljöanpassade material och energieffektivitet. 

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt och en helt ny upplåtelseform i Uppsala. I Stockholm är dock SKB väletablerade. Föreningen har funnits sedan 1916 och har över 8 000 lägenheter i Stockholms stad och i fem kringliggande kommuner, vilket gör dem till Stockholms största privata hyresrättsaktör. 

– Vi är mycket glada att få bygga kooperativa hyresrätter i grannlänet. SKB är en medlemsägd förening och flera av våra medlemmar bor redan här. Dessutom ser vi en trend där många flyttlass går från Stockholm till Uppsala och vi har sedan länge satsat på att etablera oss i fler kommuner inom pendlingsavstånd till Stockholm. Därför är det naturligt för oss att erbjuda vårt boende i ett växande Uppsala, säger Eva Nordström, vd på SKB.

Under förra året tecknades en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB som innebär att det kommer att byggas ytterligare omkring 500 kooperativa hyresrätter i kommunen de närmaste tio åren. 

– Vi behöver fler bostäder av olika former i Uppsala. Därför är vi väldigt nöjda med att SKB har valt att etablera sig i Uppsala. Det gör att vi kan erbjuda våra invånare en ny upplåtelseform som bidrar till en större variation på bostadsmarknaden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun. 

Kooperativa hyresrätter – en hållbar boendeform
Det är inte bara det nya kvarteret Docenten i Rosendal som har fokus på hållbarhet. Hela upplåtelseformen är hållbar, menar vd Eva Nordström. 

– För oss på SKB har hållbarhet varit en naturlig del sedan vår förening bildades för över hundra år sedan. Under de åren har vi aldrig sålt en enda fastighet. Det vi bygger förvaltar vi för evigt, vilket betyder att vi alltid tänker långsiktigt ur ett klimat- och miljöperspektiv. Den kooperativa hyresrätten är både en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som bygger på medlemsengagemang och där överskottet återinvesteras för att utveckla verksamheten, säger hon. 

Bildtext: SKB bygger Uppsalas första kooperativa hyresrätter. Fr.v Johan Jarding fastighetsutvecklingschef SKB, Johan Edlund vd TL-bygg, Charlotte Axelsson styrelseordförande SKB, Erik Pelling kommunalråd Uppsala och Eva Nordström vd SKB. Foto: DP-Bild

För mer information kontakta: 
Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef, SKB
08-704 60 38, yvonne.lilliedahl@skb.org

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90 000 medlemmar. Med fler än 8 000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har drygt 130 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar