Klart med VD för Skellefteå Industrihus och ett starkare samarbete växer fram

Nu är det klart vem som blir VD för Skellefteå Industrihus. Åsa Andersson som under senaste året haft rollen som tf. vd i bolaget kliver nu in som VD permanent. Åsa blir med det VD för både Skellefteå Industrihus och Skebo.

– Det känns jätteroligt att detta blir verklighet och jag ser fram mot utmaningen att fortsätta utveckla både Skellefteå Industrihus och Skebo för att kunna möta framtidens utmaningar i ett snabbt växande Skellefteå, säger Åsa Andersson.

Många likheter i bolagen

Både Skellefteå Industrihus och Skebo är fastighetsförvaltande bolag som står inför liknande utmaningar i framtiden. Genom denna lösning, med en gemensam VD och ett tätare samarbete, kan bolagen effektivt ta tillvara på både kompetens och interna resurser från båda parterna. Att leda två olika bolag parallellt kan så klart bli en utmaning men fördelarna väger starkt över.

– Det känns som ett naturligt steg. Istället för två separata organisationer kan vi nu samordna många uppgifter och dra nytta av varandras styrkor, säger Åsa.

– Skellefteå ska fortsätta växa och då handlar det om att skapa ett bra klimat för samarbeten och partnerskap där många aktörer samverkar, säger Lorents Burman, ordförande i Skellefteå Industrihus.

– Åsa har goda egenskaper när det gäller ledarskap och förändringsarbete som kommer att vara viktiga för bolagens utveckling säger Harriet Classon, ordförande i Skebo.

Effektivare organisation

Förändringen kommer att leda till en omställning för båda bolagen organisatoriskt. Just nu pågår en genomlysning av verksamheterna för att hitta olika vägar och sätt att både stärka och effektivisera.

– Vi har precis startat processen och det finns självklart många delar att ta hänsyn till. I grunden ser vi dock bara fördelar med detta då vi istället för två liknande organisationer nu får möjlighet att utveckla en stark gemensam organisation utifrån de behov och krav som finns på oss från både kommunkoncernen och andra aktörer, säger Åsa.

– Efter sommaren planerar vi att sitta med de fackliga representanterna på bolagen och därefter träffar vi personalen för information. Det är viktigt att poängtera att ingen kommer bli övertalig inom något av bolagen, det kommer snarare bli aktuellt med rekrytering, avslutar Åsa.

————

Kontaktpersoner:

Åsa Andersson, vd Skebo och Skellefteå Industrihus, telefon: 0910-736501
Lorets Burman, ordf Skellefteå Industrihus, telefon 070-243 07 00
Harriet Classon, ordf Skebo, telefon: 070-6267460

Taggar:

Om oss

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 5 000 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Vi arbetar för stadens och kommunens utveckling och ligger i toppen vad gäller kundnöjdhet i landet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. ”Längta hem” är vår devis som alltid sätter kunden först. Vi verkar för hyresgästinflytande och delaktighet där trivsel, trygghet och goda relationer är i fokus. www.skebo.se

Prenumerera

Media

Media