Minskad helgtrafik i nya kollektivtrafiksystemet

Report this content

Skellefteå buss genomför förändringar i det nya kollektivtrafiksystemet. Antalet turer på helgerna i stadstrafiken minskas med cirka en tredjedel från och med imorgon, lördag.
– Resursbrist tvingar oss till tillfälliga neddragningar i trafiken. Vi väljer att göra det på helgerna när det blir minst påverkan för våra resenärer. Vi värnar om att upprätthålla skoltrafiken, vardagstrafiken i stadstrafiken och regiontrafiken, säger Skellefteå buss vd Andreas Olofsson.

Det nya kollektivtrafiksystemet i Skellefteå trädde i kraft i måndags. Ett system som utökar Skellefteå buss trafikutbud i kommunen och möjliggör för fler att välja kollektivtrafik.

– Vi känner en stor grundläggande tilltro till det nya systemet som långsiktigt stärker kollektivtrafikens roll i ett växande Skellefteå. Vi märker redan att många resenärer under den här veckan har valt buss framför andra färdmedel, säger Andreas Olofsson.

Tilläggsbeställningar
I och med att det i närtid har tillkommit ett antal tilläggsbeställningar från Skellefteå kommun jämfört med den ursprungliga planen för det nya kollektivtrafiksystemet, har Skellefteå buss under innevarande vecka fått ställa in vissa turer i stadstrafiken.

– De totala beställningarna har ökat i omfattning på kort tid vilket gör att vi i nuläget inte klarar av att leverera beställda volymer. Resursmässigt hinner vi inte omgående växa in den nya, större kostymen med den utökning som krävs av främst chaufförer men även fordon, säger Kristoffer Hedenström, trafikchef på Skellefteå buss.

Skellefteå buss väljer därför att temporärt skala ner trafikutbudet till en hållbar nivå. Ambitionen är att växa ikapp under hösten och att vid årsskiftet kunna gå upp till full volym igen.

– Neddragningarna innebär att turerna på helger i stadstrafiken minskar med cirka en tredjedel i det nya trafiksystemet. Trots detta erbjuder vi mer trafik på helgerna nu jämfört med det gamla systemet. Vi gör vårt yttersta för att hantera utmaningarna men kan inte utesluta att det kan bli ytterligare påverkan med tillfälligt inställda turer i stadstrafiken under vardagar. Det gäller att vi skyndar långsamt och säkert. Fastän vi har personalbrist kommer vi aldrig att tumma på chaufförernas kör- och vilotidsregler, säger Kristoffer Hedenström.

Många hjälper till
Skellefteå kommun och Skellefteå buss samverkar för att fler ska välja buss som ett smidigt och miljömässigt sätt att ta sig till och från arbete, skola och fritidssysselsättningar.

– Det är i grunden positivt att kommunen vill göra en så här stor satsning på kollektivtrafik. Hela vår personal ställer upp på ett lösningsorienterat sätt i den tuffa situation som vi befinner oss i för att kunna ta hand om vårt uppdrag så bra som möjligt. Jag är även tacksam för det fina samarbete som vi har med lokala företag i branschen som Arctic Bus och Lestanders Buss som rycker in och hjälper oss som underleverantörer, säger Andreas Olofsson.

Från och med lördag den 24 augusti korrigeras helgturerna i stadstrafiken. 

– Det är lite rörigt för närvarande, som det ofta blir inledningsvis i nya system, och vi vädjar om resenärernas förståelse. De tryckta tidtabellerna stämmer inte längre för stadstrafiken. För aktuella tidtabeller hänvisar vi till vår hemsida som är responsiv och där det är lätt att ta del av den senaste informationen var du än befinner dig, säger Kristoffer Hedenström.

Läs mer:
http://www.skebuss.se/

För mer information, kontakta:
Andreas Olofsson, vd Skellefteå buss, 0910 – 72 56 01
Kristoffer Hedenström, trafikchef Skellefteå buss, 0910 – 72 56 06

Skellefteå buss är det marknadsledande kollektivtrafikbolaget i Västerbotten. Med ledorden ”Tänk om” vill vi utveckla och utmana oss själva och andra att ta ännu bättre hand om miljön, samhället och varandra. Skellefteå buss har funnits sedan 1974 och är helägt av Skellefteå kommun. Totalt förfogar företaget över ett 130-tal fordon och cirka 240 anställda. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar