Äntligen ett förslag mot överfakturering av elkunderna

Regeringen lägger nu förslag som ska tvinga elhandelsbolagen att informera om dyra anvisningsavtal. Samtidigt öppnar regeringen för att prisreglera dessa avtal.
- Vi tycker att det är bra att regeringen skärper tonen mot elhandelsbolagen då vi anser att ingen ska behöva betala onödigt mycket för elen. Men branschen har makten i sina egna händer att göra förändringen utan att lagen behöver skrivas om. Vi avskaffade de höga anvisningspriserna för två år sedan och fortsätter uppmana övriga branschen att följa efter, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Många kunder som inte gör ett aktivt val av elavtal blir automatiskt anvisade ett dyrt anvisningsavtal. Dessa höga priser drabbar idag mer än 600 000 kunder och kostar dem sammantaget cirka en miljard kronor varje år. För snittkunden handlar det om cirka 1400 kr extra varje år. Flera aktörer i branschen har lovat att genom information till kunderna minska antalet anvisningsavtal, men en genomgång av nuläget visar att få kunder övergett anvisningsavtalen och överfaktureringen kvarstår på ungefär samma nivå som tidigare. Knappt 14 procent av alla kunder idag har anvisade avtal och antalet anvisningskunder har endast minskat från 780 000 år 2013 till 637 000 år 2015.

- Utvecklingen går för långsamt. Vi har ersatt det höga anvisningspriset med vårt ordinarie rörliga pris. Logiken bakom vårt beslut var att vi inte tyckte att det var anständigt att ha ett så mycket högre pris för kunder som inte gör ett aktivt val av elavtal, säger Christoffer Svanberg.

Energimarknadsinspektionens nya granskning, som offentliggjordes nu i veckan, resulterade i hela 90 förelägganden om brister i informationsskyldigheterna vilket lett till att enskilda kunder har betalat ett onödigt högt elpris. I granskningen konstateras även att förtroendet för hela energibranschen riskeras när så många kunder får felaktig eller ofullständig information från sitt elhandelsbolag. Att regeringen nu föreslår skärpta regler för information och öppnar för en prisregering ser vi på Skellefteå Kraft som ett steg i rätt riktning.

- Vi ser avskaffandet av det dyra anvisningspriset som en investering i kundernas förtroende och finner inga skäl till att vi ska behandla ”passiva” kunder annorlunda än andra kunder. Vi uppmanar de elbolag som fortfarande har kvar det höga anvisningspriset att följa Skellefteå Krafts exempel och avskaffa dem, säger Christoffer Svanberg.

För mer information:
Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-620 88 70
e-post: christoffer.svanberg@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser avskaffandet av det dyra anvisningspriset som en investering i kundernas förtroende
Christoffer Svanberg