Barnfamiljer och boende på mindre orter har mest att tjäna på elbil

Report this content

Frekvent körning lämpar sig bra för elbil. Trots det är det fortfarande i storstäder, där man kör minst frekvent jämfört med övriga landet, som framtida elbilsägare ser sig själva. Det visar en undersökning genomförd av Skellefteå Kraft och Kantar Sifo.

Svenskarnas attityd till elbil

Antalet laddbara fordon på svenska vägar ökar. Flest elbilar finns i Stockholmsregionen och Göteborgsområdet, medan norra Sverige och Sydsverige har lägst andel elbilar.

Nu visar en undersökning bland svenskar 18-79 år att attityden till att skaffa elbil i dagsläget går i linje med fördelningen av antalet elbilar – det är en signifikant högre andel boende i storstäder som kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, än i medelstora städer och mindre orter.

En ologisk snedfördelning menar Skellefteå Kraft.

– Vi ser att sättet man kör på i mindre orter eller som barnfamilj passar elbilen som fordon. Det är relativt korta sträckor till träning eller butiken men mer frekvent än i storstäder. I takt med att vi bygger ut publik laddning runt om i Sverige tror vi fler i de här grupperna kommer upptäcka att elbilen både är bättre för klimatet och billigare för plånboken, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad och innovation på Skellefteå Kraft. 

Utbyggnaden av publika laddstationer är ett rikstäckande projekt som Skellefteå Kraft driver tillsammans med OKQ8. Inledningsvis ska över 800 laddplatser, drivna med Skellefteå Krafts 100 procent förnybara el, byggas på 400 stationer. Effekten på supersnabbladdarna kommer vara från 150 kW, vilket kan jämföras med nuvarande standardladdare på 50 kW. En laddning på mellan 20–80 procent av batteriets kapacitet hos en Volkswagen ID.3, Sveriges populäraste elbil det senaste året, går på cirka 30 minuter.

Svenskarnas attityd till elbil

Enligt undersökningen kan 63 procent av hushållen med barn tänka sig en elbil inom fem år. Skellefteå Kraft tror att det är en siffra som kan komma att stiga i takt med att publik laddning blir tillgänglig på allt fler orter.

– Den långsamma takten på elektrifieringen av bilflottan är något vi bygger bort. Snart finns inget hinder för att välja elbil, förutom möjligtvis priset – men det kommer begagnathandeln lösa, säger Patrik Grantås. 

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 17 – 28 juni 2021. 2002 intervjuer har samlats in bland svenskar 18-79 år som planerar att skaffa, en för dem ny bil, inom de kommande tre åren.

Från undersökningen:

Kan du tänka dig att skaffa en elbil de närmaste fem åren? 

Barn i hushållet 

Ja, 63 %

Nej, 19 % 

Kommer inte att skaffa ny bil de kommande åren, 8 % 

Tveksam, vet ej, 10 % 

Storstad

Ja, 62 % 

Nej, 21 % 

Kommer inte att skaffa en ny bil de kommande åren, 61 % 

Tveksam, vet ej, 12 % 

Medelstor stad 

Ja, 54 % 

Nej, 23 % 

Kommer inte att skaffa en ny bil de kommande åren, 9 % 

Tveksam, vet ej, 14 % 

Mindre ort/landsbygd 

Ja, 48 % 

Nej, 31 % 

Kommer inte att skaffa en ny bil de kommande åren, 8 % 

Tveksam, vet ej, 14 % 

Vilket/vilka drivmedel använder hushållets bil(ar)?

Norra Sverige 

Bensin (inkl ev mildhybrid), 60 % 

Diesel (inkl ev mildhybrid), 52 %

Hybrid (laddas endast under körning), 3 %

Laddhybrid (PHEV), 2, %

Elbil (BEV), 1 %

Etanol/E85/gas/annat biobränsle, 3 %

Stockholmsområdet

Bensin (inkl ev mildhybrid), 62 % 

Diesel (inkl ev mildhybrid), 39 %

Hybrid (laddas endast under körning), 5 % 

Laddhybrid (PHEV), 6 %

Elbil (BEV), 4 % 

Etanol/E85/gas/annat biobränsle, 3 %

Göteborgsområdet 

Bensin (inkl ev mildhybrid), 65 % 

Diesel (inkl ev mildhybrid), 41 %

Hybrid (laddas endast under körning), 4 %

Laddhybrid (PHEV), 3 %

Elbil (BEV), 4 % 

Etanol/E85/gas/annat biobränsle, 5 %

Sydsverige

Bensin (inkl ev mildhybrid), 66 %

Diesel (inkl ev mildhybrid), 44 %

Hybrid (laddas endast under körning), 3 %

Laddhybrid (PHEV), 4 %

Elbil (BEV), 1 %

Etanol/E85/gas/annat biobränsle, 4 %

Hur ofta kör du bil? 

Storstad 

Varje dag, 36 %

Varannan dag, 13 %

Ett par gånger i veckan, 31 %

Ett par gånger i månaden, 11 %

Mer sällan, 8 % 

Medelstor stad 

Varje dag, 45 % 

Varannan dag, 16 % 

Ett par gånger i veckan, 30 % 

Ett par gånger i månaden, 5 % 

Mer sällan, 3 % 

Mindre ort/landsbygd 

Varje dag, 61 % 

Varannan dag, 13 % 

Ett par gånger i veckan, 20 % 

Ett par gånger i månaden, 4 % 

Mer sällan, 2 % 

För mer information:
Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad och innovation, Skellefteå Kraft 
Mobil: 072-452 09 30
E-post: patrik.grantas@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.