Dyra avtal blir kvar - 700 000 svenska elkunder drabbas

Idag presenterade Energimarknadsinspektionen (EI) sitt svar på det uppdrag som myndigheten fått från regeringen, att undersöka nyttan och kostnaden för att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess, det vill säga att elhandlaren är kundens huvudsakliga kontakt vid flytt och upplysning om vilka elavtal som finns. Målet är att minska antalet kunder med anvisningsavtal.

Ei har undersökt om det skulle vara möjligt att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess trots att systemet med en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb, ännu inte är på plats. Ei:s utredning visar att det inte är att rekommendera.

Svenska elkunder överfaktureras med cirka en miljard kronor varje år av de energibolag som inte tagit bort anvisningsavtal med höga tillsvidarepriser. Beskedet idag innebär att, om inte branschen tar ett större ansvar, kan de dyra avtalen leva kvar i många år. Det drabbar de cirka 700 000 kunder som inte gjort ett aktivt val av elavtal.

På Skellefteå Kraft tycker vi att utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi välkomnar att EI vill få ett tydligt mandat för att utveckla en tjänstehubb så fort som möjligt och hoppas att de ansvariga politikerna tar frågan på lika stort ansvar om myndigheten.

Energibolagen har, trots dagens besked, en möjlighet att agera redan nu. Den 1 januari 2014 tog Skellefteå Kraft bort tillsvidarepriset och ersatte det dyra anvisningsavtalen med ett rörligt avtal, utan bindningstid och extra avgifter. För kundernas och energibranschens förtroendes skull uppmanar vi samtliga elhandelsbolag att följa efter.

Prenumerera

Dokument & länkar