Energikommissionens slutbetänkande skapar stabilitet och långsiktighet på energimarknaden

Nu har Energikommissionen lämnat sitt slutbetänkande till Energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan. I betänkandet slår majoriteten i kommissionen fast den överenskommelse som fem partier - över blockgränserna – gav besked om den 10 juni 2016. 

I betänkandet framkom bland annat också att utöver de fem partierna står hela sju av åtta partier bakom den överenskommelse som gjordes kring att fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå som gäller för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent. Skatten ska sänkas stegvis under en fyraårsperiod med start 2017.

- Det är ett viktigt besked som Energikommissionen ger idag om stabila långsiktiga spelregler för energimarknaden. För Skellefteå Kraft är det dessutom ett viktigt besked, från en mycket bred majoritet av riksdagens partier, att vattenkraft ska ha konkurrenskraftiga spelregler. Detta är en av de viktigaste hörnstenarna för att vi ska våga göra effektinvesteringar i våra kraftverk i framtiden, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

Vidare beskriver energikommissionen i sitt betänkande att målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion och att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.

- Vi på Skellefteå Kraft gläds åt att den nationella politiken ger sitt tydliga erkännande och stöd till den produktionsmix och framtidsstrategi som vi har valt med ägande och vidare investeringar i förnybar kraft – främst vatten och vind. Denna politik ger goda förutsättningar för en stabil och miljövänlig elförsörjning, även om det fortfarande finns vissa frågor kvar att lösa vad gäller incitament att investera i flexibel kapacitet i god tid inför utfasningen av kärnkraften, säger Hans Kreisel. 

Hela slutbetänkandet kan läsas på Energikommissionens hemsida

För mer information kontakta:
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
E-post: hans.kreisel@skekraft.se
Mobil: 072- 217 58 21

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media