Klartecken för Skellefteå Krafts unika testcenter

Report this content

Skellefteå Kraft fick under onsdagen klartecken från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten att utveckla ett unikt testcenter för vindkraft i kallt klimat i vindkraftparken på fjället Ulljábuovđđa i Arjeplogs kommun.

vindkraftparken Uljabuouda
Uljabuouda vindkraftpark. Foto: Patrick Degerman

Hösten 2010 togs vindkraftparken Uljabuouda i Arjeplogs kommun i drift. Anläggningen är unik, då det är den första moderna vindkraftparken som har byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder.

Nu ska Skellefteå Kraft, i samarbete med RISE, Vattenfall, Chalmers, berörda kommuner och branschorganisationer, utveckla området till ett testcenter. Ett center som ska välkomna vindkraftsaktörer från hela världen för att testa sina turbiner och andra komponenter under de kalla och isiga förhållanden som finns på platsen.

Tillståndet innebär att det kan byggas upp mot 330 meter höga vindkraftverk på platsen. De som står i parken i dag är 125 meter höga.

- Det känns fantastiskt att vi har fått det här klartecknet. Det här blir en världsunik anläggning där forskning och utveckling kan bidra till vindkraftens fortsatta utbredning. På så sätt bidrar vår verksamhet i Uljabuouda vindkraftpark ytterligare till den hållbara omställningen som samhället nu genomgår, säger Stefan Skarp, chef för vindkraft på Skellefteå Kraft.

För mer information:

Stefan Skarp, chef vindkraft Skellefteå Kraft

Mobil: 070-335 70 61

E-post: stefan.skarp@skekraft.se

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent förnybar.

Prenumerera

Media

Media