Ny process för försäljning av Biostor

Utrustningen vid Skellefteå Krafts nedlagda bioenergikombinat Biostor i Storuman kommer att säljas i delar.

För knappt ett år sedan tecknade Skellefteå Kraft ett avtal med INTGED BH d.o.o, med säte i Mostar i Bosnien Herzegovina, om försäljning av utrustning vid Biostor i Storuman. Försäljningen gällde all maskinutrustning för produktion av värme, el och pellets. Men affären kunde inte fullföljas då INTGED misslyckades med att fullfölja finansieringsplanen i avtalet.

Det har funnits andra aktörer som varit intresserade av att köpa utrustningen, men ingen har klarat av att fullfölja affären.

Nu har Skellefteå Kraft beslutat i stället arbeta för att sälja delar av anläggningen. Det har tillsatts en intern organisation för försäljning, nedmontage och skrotning. Efter att det egna behovet av delar inventerats sker en auktion av övriga delar med start i september. Skrotning av kvarvarande utrustning och nedmontering av anläggningen kommer att ske under det första halvåret 2017.

Försäljning av fastigheten som inrymmer utrustningen pågår parallellt. Skellefteå Krafts målsättning är att försäljningen ska vara klar till årsskiftet. 

För mer information:
Svante Carlsson, anläggningsansvarig värme inland, Skellefteå Kraft
Epost: svante.carlsson@skekraft.se
Mobil: 070-312 94 92

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media