Sänkt skatt för vattenkraften i ny överenskommelse

Regeringen har idag nått en överenskommelse med tre av oppositionspartierna om den svenska energipolitiken. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en blocköverskridande lösning som både säkrar en ordnad övergång till ett hundraprocentigt förnybart energisystem och en långsiktig lösning för energimarknadens aktörer.

Dagens besked är utkomsten av en intensiv förhandlingsperiod där lösningar för elcertifikatssystemet, vattenkraften och vindkraften presenteras. För vattenkraften innebär överenskommelsen att fastighetsskatten på vattenkraft sänks stegvis över fyra år till 0,5 procent, med start 2017. Överenskommelsen visar att partierna ser vattenkraften som en viktig del i ett helt förnybart framtida energisystem. Skellefteå Kraft välkomnar beslutet om en skattesänkning då det ger förutsättningar för att fortsätta producera förnybar vattenkraft med god funktion och tillgänglighet.

- Under energikommissionens gång har vi arbetat aktivt med att beskriva vattenkraftens utmaningar och möjligheter och idag kan vi glädjas åt att de ingående partierna både genomför en viktig sänkning av fastighetsskatten för vattenkraften och uttalar sig positivt om effekthöjningar i befintliga verk, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft. 

Andra viktiga delar av överenskommelsen inkluderar ett säkrat stöd till vindkraften och att elcertifikatssystemet ska förlängas bortom 2020 samt utökas med 18 TWh fram till 2030.

- Överenskommelsen är en stor seger för partierna som engagerat sig i förhandlingarna. Den innebär även ett säkrat stöd till vindkraften, vilket utgör en viktig signal för de aktörer, däribland Skellefteå Kraft, som investerat i att bygga vindkraftparker, säger Hans Kreisel.

Hela energiöverenskommelsen finns att läsa på regeringens hemsida

För mer information kontakta:
Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
E-post: hans.kreisel@skekraft.se
Mobil: 072- 217 58 21

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar